In de wijk

Ook op wijkniveau zijn we bezig met energiebesparing en verduurzamen! Dit gebeurt er zoal:

Wijkevenementen

Er zijn verschillende soorten evenementen die je in je wijk kunt organiseren. Denk aan een duurzaamheids- of energiemarkt of een informatieavond over isolatie, zonnepanelen of collectieve inkoop. Een inspirerend voorbeeld is het jaarlijks terugkerende Inspiratie Event Duurzame Wijk voor de wijken rondom de Velperweg. Er zijn stands met bespaarproducten en -tips, workshops, lezingen, kinderactiviteiten en meer.

De elektrische oranje bus 'Lijn 2030' staat op het 'Inspiratie Event Duurzame Wijk' in park Angerenstein.

Wil je ook een evenement over duurzaamheid organiseren? Dan kun je financiering krijgen uit het Aanjaagfonds. Of neem contact met ons op als je gebruik wilt maken van materialen over energiebesparing. Voor materialen over klimaatadaptatie kun je contact opnemen met platform Arnhem Klimaatbestendig.

Wijkgerichte energietransitie

In Nederland willen we geen CO2-uitstoot van woningen meer. Dat moet in 2050 een feit zijn. In Arnhem werken we hier de komende tijd aan onder de noemer 'Wijkgerichte Energietransitie'.

Kansrijke wijken

In kansrijke wijken/buurten wordt samen onderzocht welke concrete stappen er gezet kunnen worden om van het aardgas af te gaan. Een wijk/buurt is kansrijk om over te schakelen op duurzame verwarming als:

  • Er een alternatieve warmtebron is.
  • Veel huizen en gebouwen in de wijk een hoog energielabel hebben, waardoor de overstap makkelijker en goedkoper is.
  • En/of omdat we een slimme combinatie kunnen maken met andere plannen in de wijk of buurt, bijvoorbeeld vervanging van het riool.

Op arnhem.nl lees je meer informatie over de wijkgerichte energietransitie. Op Energieloket Arnhem vind je een overzicht van de kansrijke wijken, de huidige status en contactpersonen.

Warmtenetten

In Arnhem zijn we hard aan het werk om voor 2030 meer dan 10 wijken grotendeels van het gas af te hebben. Woningen in deze wijken zullen helemaal overgaan van aardgas op elektriciteit. Het warmtenet speelt daarbij een belangrijke rol. Het warmtenet kan gevoed worden door een lokale bron, in of in de buurt van de wijk. Een warmtenet kan ook centraal gevoed worden, in Arnhem is dat dan warmte afkomstig van de AVR in Duiven. Het beleid van de gemeente is dat de kosten van duurzame warmte niet hoger mogen zijn dan verwarmen met aardgas. Het Rijk stelt elk jaar maximumtarieven vast voor warmtelevering.

Kronenburg gaat binnenkort over op zo’n lokaal warmtenet. Mogelijk gaan Elderveld-Noord, Hoogkamp en Plattenburg ook al snel over op een lokaal warmtenet. Deze wijken (of delen van de) wijken zullen dan verwarmd worden door een lokale bron in de buurt. Het filmpje dat je hieronder treft gaat over het lokale warmtenet in een deel van Kronenburg/Vredenburg, een van de eerste wijken in Arnhem die worden aangekoppeld aan het warmtenet. In het filmpje kun je zien hoe dat gaat.

Video met audiobeschrijving

Warmtebron in Kronenburg/Vredenburg

De warmtebron in delen van Kronenburg/Vredenburg zal worden gevormd door het gemaal en warmte koudeopslag techniek. Dit zorgt ervoor dat in de zomer gebruik kan worden gemaakt van de koude die in de winter uit het oppervlaktewater is gehaald. En in de winter wordt de warmte uit de zomer gebruikt waarmee de huizen worden verwarmd. In de huizen komt er een warmtewisselaar die warmte vanuit het net levert aan de installatie in de woning.

Nieuwere wijken zoals Schuytgraaf, zijn al centraal aangesloten op stadsverwarming. De afvalverbrander AVR in Duiven is de bron voor deze stadsverwarming. De bedoeling is dat ook wijken als Immerloo en ’t Duifje daarop aanhaken. Gemeente Arnhem onderzoekt nog op diverse plekken of de wijken aangesloten kunnen worden op een collectief warmtenet in combinatie met isolatie van de woningen. Het gaat om het centrum, Presikhaaf III, Geitenkamp, Arnhem-West en Malburgen.

Rioolwaterzuivering als warmtebron

De rioolwaterzuivering aan de rand van Elderveld-Noord is ook een goede lokale bron. Gezuiverd water kan door middel van warmtepompen via het (nog aan te leggen lokale warmtenet) warmte leveren aan de woningen. Andere wijken die voor 2030 van het gas af moeten, zijn Saksen Weimar, Nieuw Monnikenhuizen, Stadseiland, Plantagebuurt en Nieuwe Aa en Tuin van Elden. Woningen in deze wijken zullen helemaal overgaan van aardgas op elektriciteit. Meer info per wijk vind je op Energieloket Arnhem.