Toegankelijkheid

We besteden veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website. Wij proberen informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Hiervoor hanteren we de digitale toegankelijkheidsstandaard EN 301 549 uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring van deze website

De website https://www.arnhemaan.nl voldoet nog niet aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring op toegankelijkheidsverklaring.nl staat hoe we ervoor zorgen dat onze digitale kanalen wel gaan voldoen.

Hoe werken wij aan toegankelijkheid

We zorgen voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.
  • Bewustwordingssessies medewerkers: we houden regelmatig sessies waarmee we het nut en de noodzaak van digitale toegankelijkheid onder de aandacht houden.
  • Onze redacteuren toetsen voor publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Geautomatiseerd toetsen: we gebruiken een speciale tool om (periodiek) de toegankelijkheid automatisch te testen. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen gemeente Arnhem

Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites die ook onder onze verantwoordelijkheid vallen, vindt u in het register op toegankelijkheidsverklaring.nl.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Geef het aan ons door. De snelste manier is per mail: digitoegankelijk@arnhem.nl. Schrijft, belt of WhatsAppt u liever, dan kan dat ook. Ga hiervoor naar onze contactpagina.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.